Интернет платформата Концептуално дава думата на наши съвременници, които с творчеството си, с друга своя дейност или с личен пример утвърждават човешките ценности и развиват културата и социалната отговорност в обществото по най-добрия начин.

Обръщаме внимание на природните, културни, исторически и други забележителности на региона, но смятаме, че това, което определя духа и специфичния му «аромат» са неговите хора. Много от най-интересните и талантливи от тях често остават извън светлината на прожекторите.

Във време на псевдоновини и псевдогерои има нужда да се покажат тези, които с малки стъпки или със значими каузи променят средата, в която живеем като я правят по-красива или социално уютна.

Нашата цел е да дадем гласност на истински значимите прояви и креативните личности. Да насочим вниманието на обществото към осмислянето на човешките ценности и взаимоотношения, към проблемите в социалната сфера и разрешаването им, към опазването на околната среда и развитието на културата.

В платформата ще намират място статии за интересни хора, културни, социални и други събития, които се случват в региона и страната, като акцент ще бъдат новините от Асеновград и Пловдив. Заедно с това обаче ще разказваме и за по-малките селища и обекти наоколо, които също имат какво да предложат.

Една от основните цели на проекта, освен популяризиране на региона, е „насочване на прожекторите” именно към тези, които го правят по-добро място за живеене. Стремежът е да покажем и докажем, че Всички Ние сме отговорни за това и всеки един от нас повече или по-малко може да допринесе за тази кауза.